Press

Thomas Hampson dał tak dobry koncert, że nie da się tego opisać

“Czym Thomas Hampson zasłużył sobie na miano jednej z najwybitniejszych gwiazd operowych naszych czasów? Ci, którzy w piątkowy wieczór wzięli udział w koncercie charytatywnym z cyklu “Muzyka Czyni Cuda”, przekonali się o tym już od pierwszej chwili. Artysta oczarował nas nie tylko swoim głosem, ale i umiejętnościami aktorskimi. Każda aria i piosenka została tak zinterpretowana, że zawierała się w niej cała dramaturgia dzieła, z którego pochodziła. Wyzwoliło to w słuchaczach takie pokłady emocji, że nie da się tego opisać. Podejmę jednak próbę…”

[How did Thomas Hampson deserve the name of one of the greatest opera stars of our time? Those who took part in the charity concert in the series “Muzyka Czyni Cuda” on Friday evening, found out about it from the very first moment. The artist charmed us not only with his voice, but also with acting skills. Each aria and song was interpreted in such a way that it contained the entire dramaturgy of the work it came from. It released such emotions in the audience that it is impossible to describe it. However, I will make an attempt …]

Trojmiasto